Posteri i plakati

Vizuelna komunikacija plakatima i posterima prema Vašem konceptu. Posteri i plakati su osnovni i veoma često korišteni način vizuelne komunikacije u raznim svojim varijacijama. Mi ćemo Vam obezbijediti vizuelnu komunikaciju posterima i plakatima prema Vašem konceptu.