DIGITALNA ŠTAMPA

 

Na raspolaganju Vam je printanje svih vrsta materijala u tiražima od jedan pa do ofsetnih tiraža, na različitim vrstama papira, crno/bijelo i color sa mogućnošću uvezivanja prema vašim potrebama. Digitalna štampa je našla svoje mjesto u različitim segmentima grafičke industrije i sa razvojem tehnologije postaje sve zastupljenija. Ofsetnu štampu u malim tiražima zamjenjuju produkcioni printeri, crno bijeli i color. Sito štampu mijenjaju UV printeri, a komplikovanu i nezgrapnu ozolit štampu velikog formata davno su zamijenili ekosolventni printeri. Sve su to mašine koje su direktno vezane na računare i nema međukoraka kao što je filmovanje, osvjetljivanje ploča, izrada sita itd. Uz pomoć digitalne štampe dobijate svoje personalizirane proizvode u bilo kojem tiražu, od jedan pa naviše.