Tvrdi uvez

Za ozbiljnije publikacije, magistarske i doktorske radove i slično. Tvrdi uvez kao kvalitetan i dugotrajan način uvezivanja.