DORADA I KNJIGOVEZNICA

Uvezi mehki, tvrdi, spiralni, žičani. Sve prema potrebama i željama naručilaca radova. Različite vrste obrade i dorade štampanih materijala, bigovanje i presavijanje, obrezivanje, plastifikacija, kaširanje.