Raspored slika fotoknjige

Kako napraviti svoju foto knjigu?

Poredate slike u željeni redoslijed i napišete komentare prema uputstvima koja slijede

1. Odaberite fotografije koje želite u foto knjizi i poredajte ih željenim redoslijedom

2. Označite fotografije brojem stranice na kojoj želite da Vam se slika nalazi i slovom zavisno od broja slika na jednoj stranici
(Npr. 1a – jedna slika na prvoj stranici
2a, 2b, 2c – 3 slike na drugoj stranici
3a, 3b, 3c, 3d, - 4 slike na trećoj stranici
4a, 4b – 2 slike na četvrtoj stranici ... itd)

3. Za svaku sliku ili svaku stranicu možete napisati komentar (najjednostavnije je u Wordu) i označiti ga prema broju stranice na kojoj želite da bude pridružen slikama ili prema broju jedne slike na koju se odnosi komentar (Npr. "Sa Zlatanom na Igmanu april 2010" - str 12 - ako se komentar odnosi na sve slike na stranici 12, ili npr. "Sa Zlatanom na Igmanu april 2010" - str 12b ako se komentar odnosi samo na drugu sliku po redu na stranici 12 označenu sa 12b.)

4. Sve slike predviđene za foto knjigu i označene kako je opisano u tački 2, iskopirati na memory stick ili CD, ako želite sami da to donesete do nas, ili u predviđeni prostor unutar rubrike "narudžba" – "fotoknjiga". Izabrati jedan od ponuđenih formata, izabrati papir i broj predviđenih stranica (min – 28; max – 120)

5. Fajl sa komentarima, urađen u Wordu, nazovite "komentar + Vaše ime" i kopirajte na memory stick ili CD, ili u prostor označen sa "komentari"

6. Popunite sve ostale rubrike u okviru "narudžbe" i kliknite na "pošalji".

Napominjemo da proces slanja putem Interneta može potrajati pola sata i više, zavisno od broja slika i njihove digitalne veličine

7. Bićete pozvani telefonom da bismo provjerili jesmo li sve podatke ispravno dobili i dogovorili se o isporuci.